Visie

Tijdens een eerste (kennismakings)bezoek thuis proberen wij al een duidelijk beeld te krijgen van uw zorgvraag.

Via open communicatie met alle betrokken partijen maken wij een aangepaste verpleegkundige zorgplanning op volgens uw behoeften.

 

Door de vaak hoge frequentie van bezoeken is een goed gevoel erg belangrijk. Door onze kleine groep bouwen wij snel een vertrouwensband met u op. Wij willen uw eerste aanspreekpunt zijn om uw welbevinden thuis te verbeteren en te handhaven.

 

Wij observeren en evalueren bij elk bezoek om uw zorgvraag up-to-date te houden en de zorgen indien nodig bij te sturen.

Uitgangspunt voor onze dienstverlening is steeds zelfzorg stimuleren en uw kunnen optimaliseren.

Wij zoeken steeds naar uw persoonlijke zorgbehoeften. Met respect voor uw autonomie adviseren wij hiervoor (ergonomische) hulpmiddelen en/of aanvullende dienstverlening.

 

Naargelang de nood communiceren wij met uw mutualiteit, specialist, huisarts, kinesist, logopedist, familie… om de kwaliteit en continuïteit van uw verzorging thuis te verzekeren.  

Binnen het team overleggen we via dagelijkse contacten over uw veranderende specifieke noden en hoe wij u op de beste manier  (verder) kunnen verzorgen.

 

Ons werkterrein situeert zich zowel letterlijk als figuurlijk in uw privésfeer. U kan dan ook rekenen op uiterste discretie.